© 2024 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

Over ons

CAO-partijen hebben een bedrijfstakbureau opgericht.
In het bedrijfstakbureau hebben CAO-partijen alle activiteiten ondergebracht die samenhangen met en/of volgen uit de CAO-afspraken in de bedrijfstak.
De hoofdtaken van het Bedrijfstakbureau zijn onder meer:
·         Het geven van voorlichting aan werkgevers en werknemers over de uitleg en toepassing van de CAO;
·         het uitvoeren van CAO-afspraken;
·         inning en afdracht van de in de CAO afgesproken gelden,
·         stimulering van bedrijven om zich bij de CAO aan te sluiten;
·         inrichting en onderhoud van de website.
 
Het secretariaat is ondergebracht ten kantore van NRK Werkgevers, Loire 150, 2491 AK Den Haag