© 2024 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

CAO-tools

In de cao wordt verwezen naar zogenaamde ‘cao-tools’. Een cao-tool is een hulpmiddel bij de uitvoering van de cao, maar het gebruik van een cao-tool is geen verplichting die volgt uit de cao.

Cao-tools kunnen tijdens de looptijd van de cao door partijen worden aangepast of toegevoegd. De meest recente versie van een cao-tool is hieronder te vinden.

Beschikbare en voorziene CAO-tools zijn:

 1. cao-tools ‘cao samenvatting’:
  a) cao-samenvatting 2024 (Nederlands) (download hier)
  b) cao-samenvatting 2021 (Engels) (download hier)
   
 2. cao-tool ‘loopbaangesprek voor uitzendkrachten’ (download hier)
   
 3. cao-tool ontwikkelingsgesprek (download hier)
   
 4. cao-tools "Opleidingen"
  a. Voorbeeld opleidingsplannen (in ontwikkeling)
  - voorbeeld opleidingsplan kleinbedrijf 
  - voorbeeld opleidingsplan middenbedrijf 
  - voorbeeld opleidingsplan grootbedrijf 
  b. "Toelichting Leerwerktrajecten: BBL en stages" (download hier)
   
 5. cao-tools ‘Mantelzorg’:
  a) Mantelzorg: informatiebrochure voor de werkgever (download hier)
  b) Mantelzorg: informatie Bedrijfstakbureau voor de werkgever (download hier)
  c) Mantelzorg: informatie Bedrijfstakbureau voor de werknemer (download hier)
  d) Mantelzorg: informatiebrochure voor de Ondernemingsraad (download hier)
   
 6. cao-tool ‘Instructie Generatieregeling’ (download hier)
  zoals bijvoorbeeld ‘Regeling 80% werk – 90% loon – 100% pensioen’
   
 7. cao-tool ‘Inclusief werkgeven – Branchemodel’ (download hier)
   
 8. cao-tools Pensioen:
  a) Dispensatieprocedure 2024 versie 31-05-2024 (toelichting grondslagen)(download hier)
  b) Deeltijdpensioen (download hier)
  c) Informatieset Pensioenregeling PGB (link naar informatiepagina)
 1. cao-tool ‘Gebruik versoepeling RVU-heffing’ (download hier)
   
 2. cao-tool ‘Rouwverwerking’ Informatie voor werkgevers en werknemers (link naar CNV website)
   
 3. cao-tools ‘Het nieuwe roosteren’: (download via de pagina https://www.caokunststofenrubber.nl/nieuwe-roostermethode )
  a) Film: Het nieuwe roosteren in de kunststof-, rubber- en lijmindustrie filmpje
  b) Voorbeeldroosters/ duurzaamheidstool KRLI 
  c) Rekentool ploegentoeslagen KRLI
   
 4. cao-tool 'Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd' (download hier)