© 2024 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

Pensioen

Werkgevers die deelnemen aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, zijn verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling.
De werkgever kan op verschillende manieren aan deze verplichting voldoen.

  1. Deelname aan de bedrijfstakpensioenregeling, zoals vastgelegd in hoofdstuk 9 van de CAO (Hoofdstuk 9 Bedrijfstakpensioenregeling
    voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie)
     
  2. Door het aanvragen van dispensatie voor de eigen pensioenregeling, die in totaliteit minimaal gelijkwaardig is aan de Bedrijfstakpensioenregeling.


De Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie kent geen ministeriele verplichtstelling. Alleen bedrijven die vrijwillig deelnemen aan de Cao voor de Kunststof-, Ruber- en Lijmindustrie zijn (vanwege hun aansluiting) verplicht om een dergelijke pensioenregeling te voeren. De voorwaarden waaraan de eigen pensioenregeling moet voldoen en de procedure voor het aanvragen van dispensatie, staat in Hoofdstuk 9 van de cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, vermeld.

De uitvoering van de Bedrijfstakpensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds PGB.

Bekijk ook eens de website van Stichting Pensioenfonds PGB.

Bekijk ook eens de cao-tool "Informatieset Bedrijfstakpensioenregeling bij PGB" (link naar informatieset).

Pensioenfonds PGB
Postbus 2311, 1008 CA Amsterdam|
https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/contact
website : www.pensioenfondspgb.nl

Voor werknemers: afdeling Klantenservice
Telefoon: (020) 541 82 00 
E-mail   : ks@pensioenfondspgb.nl

Voor werkgevers: afdeling Relatiebeheer
Telefoon: (020) 541 83 00 
E-mail   :  relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl

Of via: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/contact

Bedrijfstakpensioenfonds voor de kunststof- en rubberindustrie (tot 2017)
Voor pensioen dat is opgebouwd in de periode vóór 2017 bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de kunststof- en rubberindustrie, was TKP Pensioen de uitvoerder. Omdat het  Bedrijfstakpensioenfonds per 31-12-2016  is opgeheven, zijn alle rechten achtergelaten bij Aegon en bestaat er voor de kunststof- en rubberindustrie geen deelnemersportaal meer.

De pensioendesk van TKP Pensioen kan ex-deelnemers wel verder helpen. Deze pensioendesk is op meerdere manieren te bereiken:

  • Telefonisch                : 050 – 5223070
  • E-mail                          aegon@tkppensioen.nl
  • Post                             Aegon Levensverzekering NV, Postbus 501, 9700 AM Groningen

In alle gevallen is het raadzaam om het deelnemer- of pensioennummer bij de hand te hebben of te vermelden.