© 2021 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

Pensioen

Werkgevers die deelnemen aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, zijn verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling.
De werkgever kan op verschillende manieren aan deze verplichting voldoen.

  1. Deelname aan de bedrijfstakpensioenregeling, zoals vastgelegd in hoofdstuk 9 van de CAO (Hoofdstuk 9 Bedrijfstakpensioenregeling
    voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie)
     
  2. Door het aanvragen van dispensatie voor de eigen pensioenregeling, die in totaliteit minimaal gelijkwaardig is aan de Bedrijfstakpensioenregeling.


De Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie kent geen ministeriele verplichtstelling. Alleen bedrijven die vrijwillig deelnemen aan de Cao voor de Kunststof-, Ruber- en Lijmindustrie zijn (vanwege hun aansluiting) verplicht om een dergelijke pensioenregeling te voeren. De voorwaarden waaraan de eigen pensioenregeling moet voldoen en de procedure voor het aanvragen van dispensatie, staat in Hoofdstuk 9 van de cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, vermeld.

De uitvoering van de Bedrijfstakpensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds PGB.


Bekijk ook eens de website van Stichting Pensioenfonds PGB.

Pensioenfonds PGB Klantenservice

Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam

Telefoon : (020) 541 82 00 

E-mail    : ks@pensioenfondspgb.nl

website  : www.pensioenfondspgb.n